Omgeving (cs)

Kutná Hora se nachází v centru města v České republice. Proto jsme rozdělili území do kruhů 30 a 70 km. Vesnic, městeček a památek jsme vytvořili krátký popis. To vám umožní postupovat a vytvořit jasný den programu.
Máme také adresy a postcodes uvedené. Takže pokud jste v držení navigačního systému budete mít dobrou podporu k cíli.
Některé obrázky z této oblasti Malesjov, Žleby Zámek Žleby nádvoří a na jaře v Kutné Hoře.